Bine ați venit la Tarcau Turism

Comuna Tarcău este situată în partea de S-V a județului Neamț, la poalele de N-E ale Munților Tarcău și cele de N-V ale Munților Goșman, în zona de confluență a râului Tarcău cu râul Bistrița. Suprafața totală a comunei  este de 40.054 ha, reprezentând 6,66%  din suprafața județului Neamț, cea mai mare parte a comunei fiind acoperită de vegetație forestieră, intravilanul ocupând numai 201 ha.

Încadrarea geografică a Comunei Tarcău în harta județului Neamț.

La nord comuna se invecinează cu orașul Bicaz, la est cu comunele Pângărați, Piatra Șoimului, Borlești si Tazlău, la sud cu Județul Bacău si Harghita, iar la vest cu orașul Bicaz, comunele Tașca, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei  si Dămuc.

Valea Tarcăului reprezintă o importantă zonă turistică al carei potențial este încă insuficient valorificat. Frumusețea și  spectaculozitatea  locurilor, puritatea  aerului și cadrul natural deosebit  sunt elemente favorizante pentru petrecerea unor clipe de neuitat.

Accesul pe valea Tarcăului se face din DN 15 Piatra Neamț – Bicaz, continuând din centrul comunei pe drumul comunal DC 135 Tarcău – Ardeluța  străbătând  satele Cazaci, apoi spre Brateș, Schitu Tarcău si Ardeluța, urmând  cursul de apă al Tarcăului cu splendidele sale maluri cu pereți verticali din granit și gresie de Tarcău.

Drumul este străjuit de păduri de foioase și conifere care în unele locuri se apleacă atingând cupola mașinilor care le străbat, se îngusteaza brusc  și apoi se lărgesc în poieni de o rară frumusețe.

Comuna Tarcău deține un patriomoniu cultural bogat printre care se numără monumente de arhitectură, muzee,  schituri și mănăstiri unele cu acces facil, altele ascunse în mijlocul pădurii, drumul până la acestea constituind uneori o aventură în sine.

Peisajul deosebit care a făcut obiectul scrierilor lui Vlahuță (România pitorească)  precum și oamenii care trăiesc în aceste locuri descriși de Sadoveanu (Baltagul), la care se adaugă unicate naturale cum ar fi rezervația pădurea Goșman și rezervația faunistică cocoșul de munte Brateș este completată de obiective istorice si culturale cum ar fi monumentul soldatului necunoscut și muzeul de artă Iulia Hălăucescu care întregesc imaginea acestor locuri constituind o invitație pentru oricine de a le vizita.