Descriere proiect

Proiect: Promovarea la nivel naţional a resurselor turistice din zona comunei Tarcău, judeţul Neamţ

  1. Cod SMIS: 25.740
  2. Data demarării: 04 iulie 2011
  3. Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
  4. Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
  5. Comuna Tarcău, judeţul Neamţ, în calitate de beneficiar de ajutor financiar nerambursabil prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică”, a demarat în luna iulie 2011 implementarea proiectului „Promovarea la nivel naţional a resurselor turistice din zona comunei Tarcău, judeţul Neamţ”. Prin proiect se vizează promovarea pe plan naţional a resurselor naturale şi antropice din zona Comunei Tarcău, judeţul Neamţ, în concordanţă cu obiectivele domeniului major de intervenţie 5.3 –„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”. Acţiunile principale urmărite prin proiect constau în stimularea turismului prin promovarea la nivel naţional a patrimoniului istoric-cultural şi natural din comuna Tarcău, judeţul Neamţ în scopul creării unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică, valorificarea resurselor turistice locale prin organizarea de evenimente cultural-artistice, crearea unei baze de date cu informaţii referitoare la produsele turistice-culturale şi naturale din zonă şi crearea de noi locuri de muncă permanente şi sezoniere prin creşterea numărului de turişti. Efectul promovării produselor turistice şi al evenimentelor organizate periodic va consta în creşterea circulaţiei turistice cu cel puţin 3% în zona comunei Tarcău. Valoarea totală a proiectului este de 1.021.318,99 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 685.280,20 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 104.807,56 lei, iar cofinantarea beneficiarului este de 231.231,12 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării Contractului de Finanţare.

Pentru orice fel de informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi: tel. 0233.240.951/0233.240.066, fax. 0233.206.253, e-mail: primariatarcau@yahoo.com Pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.inforegionordest.ro sau www.inforegio.ro